FORSIDEN         biler           frimurerne               KONTAKT 


Laurbjerg Nielsen www.avisinfo.dk

 Jørgen Jacobsen, var kendt som en skarp og højt respekteret advokat samt lidt af en livsnyder.
 
Under en hyggelig frokost i Tivoli-Clubben spurgte jeg, om han ikke savnede sit arbejde som udøvende advokat.
Han svarede uden tøven: "Nej vorherre bevares! Vidste du, at der hver eneste dag bliver begået justitsmord i de danske retssale?!"

                           
   Næh, det vidste jeg faktisk ikke. Men man bliver jo klogere hen ad vejen...
_______________________________________________________________________________Advokatnævnet og retsplejen


Hvis du har en berettiget klage over en advokat, så er her et råd: Tænk dig rigtig godt om, inden du indberetter advokaten til Advokatklagenævnet.
Der er stor sandsynlighed for, at nævnet ikke tager din klage alvorligt, og ikke læser dine bevisdokumenter, eller blot ignorerer dem. Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, vil du modtage et af de sædvanlige præfabrikerede afslag, som automatisk lukker sagen. Hvis sagen derefter ender i retten, har du tabt på forhånd, simpelt hen fordi den pågældende dommer vil affærdige dig med, at Advokatnævnet 
jo har  frikendt advokaten, så derfor er advokaten selvfølgelig uskyldig !

Jeg har læst domme, hvori retten bl.a. påstår at "De fremlagte advokatnævnskendelser må tillægges en særlig høj bevisværdi.  ..." (retten i Glostrup) og denne udtalelse: "Retten finder, at de sagsøgte må have indset, at der var
tale om ærekrænkende sigtelser, idet såvel Kredsbestyrelsen som Advokatnævnets kendelse forelå på tidspunktet for fremsættelsen af ytringerne.
" (retten i Gladsaxe).

Det er AvisInfo,s opfattelse at flere dommere
tilsidesætter Grundlovens § 62 om rettens adskillelse fra forvaltningen, straffelovens § 155 om embedsmisbrug, samt  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 6, om retten til en retfærdig rettergang.
 
Det er som bekendt muligt, klage til  Ombudsmanden i forvaltningsretlige sager.
Men  Advokatnævnet er en undtagelse. Loven anser nemlig  Advokatnævnet for at  være særlig troværdigt og omhygeligt og for at afsige korrekte kendelser.!

 
Injuriesagen i retten i Glostrup

Sagen om advokat Jens Laurbjerg Nielsen, som har været lige lovlig kreativ i sin iver efter at få så mange penge ud af sin klient, som muligt, og herefter sagsøgte sin klient for det høje salær,  for derefter at begære klientens ejendom på tvangsauktion (det lykkedes dog ikke) og  nu til sidst sagsøger klienten for injurier, vil blive refereret på AvisInfo.dk ____________________________________________________________________________________________________           
© Alt billedmateriale på avisinfo.dk er underlagt lov om ophavsret   

info.avisinfo@gmail.com                                                                                 Copyright 2016 Laursen.Cph -