FORSIDEN         biler           frimurerne               KONTAKT 


Laurbjerg Nielsen www.avisinfo.dk

 Jørgen Jacobsen, var kendt som en skarp og højt respekteret advokat samt lidt af en livsnyder.
 
Under en hyggelig frokost i Tivoli-Clubben spurgte jeg, om han ikke savnede sit arbejde som udøvende advokat.
Han svarede uden tøven: "Nej vorherre bevares! Vidste du, at der hver eneste dag bliver begået justitsmord i de danske retssale?!"

                           
   Næh, det vidste jeg faktisk ikke. Men man bliver jo klogere hen ad vejen...
_______________________________________________________________________________


Advokatnævnet og retsplejen


Hvis du har en berettiget klage over en advokat, så er her et råd: Tænk dig rigtig godt om, inden du indberetter advokaten til Advokatklagenævnet.
Der er stor sandsynlighed for, at nævnet ikke tager din klage alvorligt, og ikke læser dine bevisdokumenter, eller blot ignorerer dem. Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, vil du modtage et af de sædvanlige præfabrikerede afslag, som automatisk lukker sagen. Hvis sagen derefter ender i retten, har du tabt på forhånd, simpelt hen fordi den pågældende dommer vil affærdige dig med, at Advokatnævnet 
jo har  frikendt advokaten, så derfor er advokaten selvfølgelig uskyldig !

Jeg har læst domme, hvori retten bl.a. påstår at "De fremlagte advokatnævnskendelser må tillægges en særlig høj bevisværdi.  ..." (retten i Glostrup) og denne udtalelse: "Retten finder, at de sagsøgte må have indset, at der var
tale om ærekrænkende sigtelser, idet såvel Kredsbestyrelsen som Advokatnævnets kendelse forelå på tidspunktet for fremsættelsen af ytringerne.
" (retten i Gladsaxe).

Efter vor opfattelse tilsidesætter retten hermed Grundlovens § 62 om rettens adskillelse fra forvaltningen, samt  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 6, om retten til en retfærdig rettergang.
 
Man kan, som bekendt, klage til  Ombudsmanden i forvaltningsretlige sager.
Men  Advokatnævnet er en undtagelse. Loven anser nemlig  Advokatnævnet for at  være særlig troværdigt og omhygeligt og for at afsige korrekte kendelser. hered levnes ikke borgerne en chance.

 
Injuriesagen i retten i Glostrup

Sagen om advokaten der var lige lovlig kreativ i sin iver efter at få så mange penge ud af sin klient, som muligt, og som nu har sagsøgt sin klient for injurier, ligger stadig i retten i Glostrup. Klienten har  indleveret sit svarskrift, og advokaten skal indsende sin replik senest d. 26. januar 2017.

Ny sag om enkel tvangsopløsning

AvisInfo  vil følge en  sag om tvangsopløsning af et mindre firma, hvor der ikke er registreret kreditorer eller andre anpartshavere end ejeren selv. Firmaet er altså solvent,  og det skulle således være "a pice of cake"  for en erfaren likvidator (advokat  Anne Birgitte Gammeljord), at foretage det fornødne, ifølge bestemmelserne i selskabslovens § 225
Men det viser sig, ikke at være så  nemt endda   .--- Vi vender tilbage .........
 ____________________________________________________________________________________________________           
© Alt billedmateriale på avisinfo.dk er underlagt lov om ophavsret   

info.avisinfo@gmail.com                                                                                 Copyright 2016 Laursen.Cph -