Laurbjerg Nielsen www.avisinfo.dk

 Jørgen Jacobsen, var kendt som en skarp og højt respekteret advokat samt lidt af en livsnyder.
 
Under en hyggelig frokost i Tivoli-Clubben spurgte jeg, om han ikke savnede sit arbejde som udøvende advokat.
Han svarede uden tøven: "Nej vorherre bevares! Vidste du, at der hver eneste dag bliver begået justitsmord i de danske retssale?!"

             
Næh, det vidste jeg faktisk ikke. Men man bliver jo klogere hen ad vejen...
________________________________________________________________________________


Advokatnævnet og retsplejen


Hvis du har en berettiget klage over en advokat, så er her et råd: Tænk dig rigtig godt om, inden du indberetter advokaten til Advokatklagenævnet.
Der er stor sandsynlighed for, at nævnet ikke tager din klage alvorligt, og ikke læser dine bevisdokumenter, eller blot ignorerer dem. Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, vil du modtage et af de sædvanlige præfabrikerede afslag, som automatisk lukker sagen. Hvis sagen derefter ender i retten, har du tabt på forhånd, simpelt hen fordi den pågældende dommer vil affærdige dig med, at Advokatnævnet 
jo har  frikendt advokaten, så derfor er advokaten selvfølgelig uskyldig !

Jeg har læst domme, hvori retten bl.a. påstår at "De fremlagte advokatnævnskendelser må tillægges en særlig høj bevisværdi.  ..." (retten i Glostrup) og denne udtalelse: "Retten finder, at de sagsøgte må have indset, at der var
tale om ærekrænkende sigtelser, idet såvel Kredsbestyrelsen som Advokatnævnets kendelse forelå på tidspunktet for fremsættelsen af ytringerne.
" (retten i Gladsaxe).

Efter vor opfattelse tilsidesætter retten hermed Grundlovens § 62 om rettens adskillelse fra forvaltningen, samt  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 6, om retten til en retfærdig rettergang.
 - Og læg så lige mærke til, at retten kalder Advokatnævnets afgørelser for "kendelser"!

 
Injuriesagen i retten i Glostrup

Skriftveksling
en er ikke afsluttet endnu - vi  følger naturligvis sagen.
For øvrigt har advokaten det lidt svært med ophavsretsloven, som det ses her i dommen fra retten i Lyngby

 ____________________________________________________________________________________________________           
© Alt billedmateriale på avisinfo.dk er underlagt lov om ophavsret   

info.avisinfo@gmail.com                                                                                 Copyright 2016 Laursen.Cph -